Kuningas Arthuri Gala on registreeritud kaubamärk

Kolmanda Kuningas Arthuri Gala toimumise päeval, 13. jaanuaril 2000, sai Eesti Vabariigi Patendiametile esitatud taotlus kaubamärgi registreerimiseks. Vastus taotlusele saabus täpselt järgmise aasta kontserdi päevaks. Lõplik tunnistus, mis tõendab Kuningas Arthuri Gala kaubamärgi omaniku ainuõigust sellele, registreeriti 11. mail 2001 riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris numbri all 33937.