Tunnustus EMCA-lt

Eesti Motoklubide Assotsiatsiooni president Aare Kõuts saatis Kuningas Arthuri Fondile järgmise sisuga kirja: “Veel kord tunnustus Kultuursele Motobandele sellise tegevuse eest. Olete võtnud ühe sõidu raames palju kohustusi ja suudate neid ka realiseerida. Sellised kodanikualgatuslikud tegemised on kõige siiramad ja annavad kõige parema tulemuse. Sellest tunnevad rõõmu nii tegijad ise kui ka need keda aidatakse või kelle tähelepanu pööratakse.”