Asutati Kuningas Arthuri Fond

Mitmesugused kontsertide korraldamisega seotud bürokraatliku iseloomuga probleemid viisid olukorrani, kus tekkis vajadus ametliku organisatsiooni järele. Sellest tingituna sai 28. mail 2001. aastal loodud sihtasutus Kuningas Arthuri Fond, mis registreeriti 22. juunil 2001 registrikoodi numbriga 90006265. Fondi kolmeliikmelisse nõukogusse kuuluvad Vello Pähn, Eero Jürgenson ja Jaak Mikk, juhatajaks valiti Mart Mikk.