Eesti Kultuurkapital toetab Kuningas Arthuri Galat

Vaatamata korduvatele taotlustele on Eesti Kultuurkapital senini vaid ühel korral pidanud vajalikuks Kuningas Arthuri Gala toetamist. Seda rõõmustavam on fakt, et tänavu tuli taotlusele positiivne vastus ürituse toetamiseks 10 000 krooniga. Eraldi projektina toetab KulKa Tallinna Kontserdikoori, misläbi saab võimalikuks 20-liikmelise professionaalse koori osalemine. Koormeister Elmo Tiisvaldi juhatusel valmistatakse ette rida iseseisvaid numbreid, millele lisandub nii mõnegi aaria ning dueti saatefunktsioon.