KAF on tulumaksusoodustusega sihtasutus

Kuningas Arthuri Fond on selle aasta algusest kantud tulumaksusoodustusega sihtasutuste nimekirja, mis võimaldab toetusi teha maksuvabalt, kui annetatav summa jääb 3% sisse samal kuul sotsiaalmaksuga maksustatavast summast (näit töötajatele maksti palkadeks bruto jaanuaris 1 000 000 krooni, maksuvaba annetuse ülempiir oleks sel juhul 30 000 krooni). Protsendi suurus võib olla ka 5%, kui annetused, kingitused ametiühingutele ning külaliste vastuvõtukulude kogusumma kalendrikuul on alla 2% samal kuul sotsiaalmaksuga maksustatavast summast (Tulumaksuseaduse § 49 lõige 3-5).