Kuningas Arthuri Fondi toetab Eesti Ühispank

Oma kümnendal tegutsemisaastal jätkab Ühispank juba väljakujunenud traditsioone kunsti- ja kultuuriprojektide toetamises, sõlmides Kuningas Arthuri Fondiga aastase koostöölepingu fondi tegevuskulude katmiseks. Sel moel saavad kontserdi külastajad kindlad olla, et nende poolt annetatud raha ikka toetusobjektini jõuab. Avati Kuningas Arthuri Fondi eriarve nr 10444477777774 Eesti Ühispangas, sellele tehtavad annetused on vabastatud teenustasust järgmistes kanalites:
– sissemaksed ja laekuvad ülekanded Ühispanga kontorites;
– laekuvad ülekanded Telefonipanga operaatori vahendusel;
– laekuvad ülekanded U-Netist.