Logo on uuenenud

Pärnu Kontserdimajas nägi avalikkus esmakordselt Kuningas Arthuri Gala uuenenud sümboolikat, mille autoriks on kunstnik Katrin Ehrlich. Logo uuendamisel on kasutatud ajaloolisi keldi ornamente, et seotust legendaarse brittide kuningaga veelgi rohkem rõhutada. Pärnu kontserdil oli kasutusel ka uue sümboolikaga kangasbänner, mida ehtisid florist Anniki Made poolt valmistatud kaunid lilleseaded.