Mis on Eesti Tare?

Eesti Tare Krasnodarkas saab olema kohaks, kus üle kahesaja eestlasest külaelaniku saaksid koos käia, raamatukogu külastada ja keelt õppida. Samas majas saaks endale lõpuks oma kodu ka Eestist saadetud emakeele õpetaja. Kontserdiga kogutav summa jääb 50 ja 100 tuhande krooni vahele, mis Ukraina olusid arvestades peaks olema piisav tühjaksjäänud lasteaia kohandamiseks Eesti Tareks, mis sarnaselt Eesti Majadega üle maailma oleks eestlastele toeks oma identiteedi säilitamisel.