Pidagem neid meeles!

On saanud kurvaks tõsiasjaks, et ajakirjandus valdavas enamuses väldib positiivseid teemasid, ning eriti kiivalt hoidutakse heade tegude korda saatmist ettevõtete poolt. Kuningas Arthuri Gala tingimus on heategevus sõna otseses mõttes, ilma sponsorlogosid eksponeerimata. See aga ei tähenda, et ei tohi väljendada siirast ja sügavat tänu neile, kes leiavad igapäevase äri- ja majandustegevuse kõrval mahti, tahtmist ja südant toetada abivajajaid meie ühiskonnas. Tänavu on erilise tänu ära teeninud AS Puls Brewery, Jõhvi Vallavalitsus ja Olympic Casino.