Trükis valmib Papyruse ja Akadeemia Trüki abiga

Tavaliselt on Kuningas Arthuri Gala trükised piirdunud lihtsa kavalehe ning plakatitega. Et seekord veedavad kontserdikülastajad pikki tunde rongis, siis nende aja meeldivamaks sisustamiseks valmistatakse spetsiaalne raamatuke, mis sisaldab põhjalikku taustinformatsiooni kontserdi ajaloo, esinejate, toetusobjektide ning eesmärkide kohta, samuti kasulikke teadmisi Narvast, sealsetest ajaveetmis- ning toitlustusvõimalustest, Eesti Sisearhitektide Liidu seminarist ning kogu ettevõtmise toetajatest. Paberi trükise tegemiseks annab firma Papyrus, trükib Akadeemia Trükk.