Arne Mikk on Estonia Seltsi auliige

Tunnustamaks Estonia Seltsi pikaaegse juhataja Arne Miku hindamatut panust eesti kultuuri jäädvustamisel, valiti ta emakeelepäeval toimunud Estonia Seltsi aastakoosolekul seltsi auliikmeks. Arne Miku initsiatiivil taastati Estonia Seltsi tegevus 27. märtsil 1990, just tema eestvedamisel koguti ligi miljon krooni Estonia Teatri-ja Kontserdimaja katusekivide muretsemiseks, asutati Eesti kultuuritegelaste portreede galerii, Tiit Kuusiku, Naan Põllu ja Klaudia Maldutise fondid noorte kultuuriinimeste tegevuse toetuseks ning paigaldati mälestuskivi Metsakalmistule nende estoonlaste meelespidamiseks, kes hukati Nõukogude võimu poolt Siberis. Avalikkusele kõige nähtavamad objektid on teatri sajandaks sünnipäevaks Rävala puiesteele püstitatud mälestusmärk, mis viitab vana teatrimaja kunagisele asukohale Väike-Tartu maanteel, samuti teatrimaja poole suunduvad sümboolsed endiste estoonlaste jalajäljed. Seltsi 150. juubeliks tuli Arne Mikk välja ideega annetada Jaani kirikule E-kõrgusega kell. Arne Mikk lööb seltsi tegevuses jätkuvalt kaasa nõukoja liikmena. Estonia Seltsil on nüüdsest kaheksa auliiget, lisaks Arne Mikule Neeme Järvi, Peep Lassmann, Asta Lepik, Roman Toi, Vive Tolli, Veljo Tormis ja Jutta Zilliacus.

Arne_Mikk_repro