Eks teie tea

Kuuenda heategevusliku motorännaku “Kultuurne Motobande” tulemusena renoveeritakse Hiiumaal asuva Rudolf Tobiase sünnikodu kõik üheksa akent, et tagada tema majamuuseumis väljapandud ekspositsioonile vajalikud säilimistingimused.

Rudolf Tobiase “Eks teie tea” on paljude muusikasõprade arvates üks kaunimaid eesti koorilaule. Kes soovivad armastatud helilooja väärika pärandi säilimisele kaasa aidata, saavad teha annetusi Kuningas Arthuri Fond SA arvele nr 10444477777774 SEB-s. Maksekorraldusele tuleb lisada annetaja nimi ja isikukood, ettevõtete puhul registreerimisnumber.

Kuningas Arthuri Fond on kantud tulumaksusoodustusega sihtasutuste nimekirja. Korduvalt on küsitud, mida see tegelikult tähendab? Eraisikutel on õigus järgmise aasta tuludeklaratsiooni tehes oma tulust maha arvata kogu Kuningas Arthuri Fondile tehtud annetuse summa, kui see jääb alla 5% sama aasta tulust. Ettevõtete poolt Kuningas Arthuri Fondile tehtud annetused on maksuvabad kuni 3 protsendini samal kalendriaastal sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10% viimase majandusaasta kasumist.

Kuningas Arthuri Fond on alates 1997. aastast toetanud erinevaid eesti kultuuriga seotud objekte pea 70000 Euroga. Viimaste aastate toetusobjektideks on olnud Gustav Ernesaksa majamuuseum Kadriorus, Jaani kiriku sepisväravad Peterburis, Eesti Ajaloo Hariduskeskuse rajamine Voosele ning Friedebert Tuglase kunstikogu restaureerimine.

Lisaks on Kultuurne Motobande jaganud viie aastaga üle Eesti ühtekokku 3000 helkurvesti, et aidata noortel liiklejatel paremini nähtavad olla.

20130521-230617.jpg