2005. aasta toetusobjekt on selgunud

Kuningas Arthuri Gala on vaheldumisi aidanud renoveerida väärikaid ehitisi ja algatanud uusi häid asju kultuurivallas. Viimasel ajal on palju räägitud Eesti Kunstiakadeemia vajadustest uue ruumiprogrammi järele, olgu see siis endises vanglas, vaimuhaiglas või vineeri- ja mööblitehases. Kaheksanda Kuningas Arthuri Gala tulemusena saab Eesti Kunstiakadeemia endale nurgakivi, sõltumata asjaolust, millal ja kuhu see paika pannakse!
Oleme korduvalt kinnitanud, et selliste toetusobjektide leidmine, mis samaaegselt oleksid ainulaadsed ning puudutaksid kogu rahvast, on küllaltki keeruline ülesanne. Seepärast oleks Kuningas Arthuri Fond edaspidi tänulik heade “vihjete” eest tuleviku objektide osas.