Nõupidamine Kunstiakadeemias

Kohe pärast toetusobjekti selgumist toimus Eesti Kunstiakadeemias nõupidamine, millest võtsid osa EKA rektor, professor Signe Kivi, akadeemiline prorektor Dotsent Lylian Meister, arendusprorektor Tiia Vihand ning Kuningas Arthuri Fondi esindajatena Eero Jürgenson ning Mart Mikk. Kontserdi eesmärk sai lõplikult sõnastatud, edasine ajakava kokku lepitud, samuti sai jagatud vastutusvaldkonnad üritusega seoses. Toonitamaks seotust Kunstiakadeemiaga saab kunagist masinasaali ehtima EKA lipp, mitmed muusikanumbrid on otseselt seotud kujutava kunstiga;)