Koostöömemorandum

28. veebruaril 2002 allkirjastati Narva Linnavalitsuses ajakirjanike silme all memorandum ürituse korraldamiseks Narva Aleksandri kiriku heaks, millele kirjutasid alla Eesti Vabariigi Kultuuriminister Signe Kivi, Narva Linnapea Imre Liiv, EELK Narva Aleksandri Koguduse õpetaja Villu Jürjo, Kuningas Arthuri Fondi juhataja Mart Mikk, Eesti Sisearhitektide Liidu president Eero Jürgenson ja Royal Service projektijuht Elina Kirt. Lepiti kokku, et kogunenud summa antakse üle kuludokumentide alusel restaureerimistöid teostavale või neid tellivale juriidilisele isikule. Heategevusaktsiooni tulemusena teostatud konkreetne lõik ehitustöödest (näiteks katusekupli tornikiiver) saab kajastatud spetsiaalse mälestusplaadiga.