Ümarlaud Narva Linnavalitsuses

Suurt rolli kogu ettevõtmise igakülgseks õnnestumiseks mängib kohalike võimustruktuuride ning ärielu esindajate informeeritus ning eelkõige osalemine protsessis eneses. Seetõttu sai koos Eesti Sisearhitektide Liidu ja Kultuuriministeeriumiga ühise nõupidamislaua taha kutsutud Narva Linnavalitsus, Aleksandri Kogudus ning Ida-Virumaa ettevõtjad, kellest ümarlauas olid esindatud Eesti Põlevkivi, Narva Elektrijaamad, Kreenholm ning Narva Suurettevõtjate Assotsiatsioon.