Estonia Seltsi üldkogu

18. aprillil austas oma kohalolekuga Estonia Seltsi üldkogu Vabariigi President Alar Karis.

Riigipea ütles oma tervituskõnes: „Estonia Selts on üks võimsamaid kodanikualgatusi, mis Eestis kunagi on olnud ja seda nii vaimult kui tegudelt. Ulatudes tagasi eestluse ja meie rahvusliku iseteadvuse ja -olemise tekkeni, on Estonia Selts tegelenud eesti vaimsete ideaalide ja püüdluste kasvatamisega, liitnud ning ühendanud sarnaste huvide ja väärtustega inimesi, aidanud eestlasi saada haritud kultuurrahvaks.

Ilmselt ei osanud see seltskond käsitöölisi, kaupmehi ja ametnikke üht laulu- ja mänguseltsi 1865. aasta oktoobrikuus Viru tänava korteris asutades aimatagi, millele nad aluse panevad. Et luuakse ühendus, mis kestab üle 150 aasta; mis teostab ühe rahva kultuuri- ja vabaduseunistusi; mis paneb aluse sellesama rahva kutselisele teatrile ja muusikakultuurile; korraldab laulupeo ja ehitab teatrimaja, mille rüpes seadustab Asutav Kogu Eesti Vabariigi. /…/

Kui Estonia 1944. aasta märtsipommitamises hävis, soovis Estonia Selts seda taas üles ehitada. Okupatsioonivõim keelas vastusena seltsi hoopis ära. Praegu pommitatakse ühte teist riiki ja nende teatreid. Aga kui see õudus seal lõppeb – ja ta lõppeb ning headus võidab kurja –, siis tulevad sealsed Estonia seltsid ja ehitavad teatrid jälle üles. Sest seltsid on juba kord sellised. Nad on sitked, tugevad ja täis lootust helgemale tulevikule.

Ma tänan teid, armas Estonia Selts, et te meie ideaale ja püüdlusi läbi aegade kannate, meie rahvuslikku kultuuri edendate ja vaimsust hoiate. Ühele väikesele rahvale on see elu ja surma küsimus. Elagu Estonia!“

Kuna samal päeval sai seltsi taasasutaja ning auliige Arne Mikk 88 aastaseks, õnnitlesid teda nii president Alar Karis, Rahvusooperi peadirektor Ott Maaten kui ka Estonia Seltsi Segakoor koos dirigent Heli Jürgensoniga.

Aastakoosoleku päevakorra viimase punktina otsustas üldkogu ühehäälselt, et seltsi juhatajana jätkab Mart Mikk.