Esimesed toetajad

Koostööpartnerid, kes varasematel aastatel oma õla alla pannud on, ei ole pidanud kogu ettevõtmises pettuma. Seda näitab eelkõige asjaolu, et Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Eesti Televisioon ja Eesti Raadio on pidanud Kuningas Arthuri Galat arvestatavaks kultuurisündmuseks, mille jätkamise otstarbekuses enam keegi ei kahtle. Südamlik tänu Finnairile, kes juba kolmandat aastat toimetab esinejad kohale ning Hotell Virule, kes teist aastat majutamisega aitab!

Esinejad on selgunud

Neljal aastal on Kuningas Arthuri Gala solistideks olnud vaid mehed, kuigi pidevalt on olnud teemaks ka naissolisti kaasamine. Pikkade arutelude tulemusena otsustati seekord siiski veel traditsiooni jätkata ning edukate läbirääkimiste tulemusena võime rõõmuga tõdeda, et ilma esinemistasu võtmata annavad oma heategevusliku panuse Aleksandri kiriku taastamiseks Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Vello Pähn, Soome tuntuim bariton Jorma Hynninen, suurepärane Bulgaaria tenor Kaludi Kaludow ning noor bass Aleksandr Mihhailov Eestist. 1 tund 15 minutit kestval kontserdil kõlavad populaarsed aariad ja duetid G. Verdi, P. Tšaikovski, G. Puccini, A. Dargomõžski ja R. Wagneri ooperitest. Kontserdi patroon on kolmandat aastat Riigikogu esimees hr Toomas Savi. Õhtut juhib Mart Mikk.

Kohtumine Narva Raamatukogus

Järjekorras juba teisest Narva komandeeringust võtsid osa dirigent Vello Pähn, produtsent Elina Kirt, valgusrezhissöör Sven Lõokene, Sisearhitektide Liidu esindajad Tiiu Truus, Ivi-Els Schneider, Juta Lember ning Kuningas Arthuri Fondi poolt Mart Mikk. Lisaks kiriku külastamisele leidis aset kohtumine Narva Raamatukogus, millest võtsid lisaks eelpoolmainituile osa Narva Eesti Seltsi esimees Ants Liimets, raamatukogu direktriss Ingrid Erilaid, Katri Raik TÜ Narva Kolledzhist ning Tuuliki Jürjo ja Ülo Korjus Aleksandri kiriku kogudusest. Kokku sai lepitud mitmetes olulistes detailides ürituse ettevalmistustööde jätkamise osas. Tõsist muret tekitab taas kord lae sisukorrast tulenev publiku turvalisus.

KAF on tulumaksusoodustusega sihtasutus

Kuningas Arthuri Fond on selle aasta algusest kantud tulumaksusoodustusega sihtasutuste nimekirja, mis võimaldab toetusi teha maksuvabalt, kui annetatav summa jääb 3% sisse samal kuul sotsiaalmaksuga maksustatavast summast (näit töötajatele maksti palkadeks bruto jaanuaris 1 000 000 krooni, maksuvaba annetuse ülempiir oleks sel juhul 30 000 krooni). Protsendi suurus võib olla ka 5%, kui annetused, kingitused ametiühingutele ning külaliste vastuvõtukulude kogusumma kalendrikuul on alla 2% samal kuul sotsiaalmaksuga maksustatavast summast (Tulumaksuseaduse § 49 lõige 3-5).

Toetus Kultuuriministeeriumilt

Ehkki Kuningas Arthuri Gala on ainuke järjepidev heategevuskontsert Eestis, mis toetab kultuuri, ei olnud korraldajad kunagi varem otseselt Kultuuriministeeriumi poole pöördunud. Seda suurem oli aga rõõm, kui kultuuriminister Signe Kivi möödunud aastal sisuliselt ise koostööettepaneku tegi, mille tulemusena viibisid suusahüppemäe taastamiseks korraldatud kontserdil paljud Eesti spordiveteranid. Tänavu algas meeldiv koostöö juba korraldamise algfaasis, saades Kultuuriministeeriumilt kogu projekti käivitamiseks igakülgse moraalse toetuse.

Kuningas Arthuri erirong

Kunagi mõttetalgute käigus välja pakutud ja toona utoopilisena tundunud erirongi-idee hakkab saama tõeks tänu Edelaraudteele, Eesti Raudteele ja Statoilile. Et 1. juunil avatakse uuesti rongiühendus Tallinna ja Narva vahel, siis ürituse korraldajatele ja reisijatele vastu tulles otsustati liin avada ühe päeva võrra varem. “Meil on hea meel, et Narvas selline suurejooneline kultuurisündmus toimub. Loodetavasti annab Kuningas Arthuri Gala suur publikumenu ka hoogsa tõuke taaskäivitunud rongiliinile,” sõnas Edelaraudtee reisijateveo direktor Kalvi Pukka. Statoil aitab omalt poolt reisi jaoks vajamineva kütusega. Erirongi täpne sõiduplaan selgub hiljem.

Kuningas Arthur Goes Narva!

25. septembril kogunesid Reval Hotel Centralis Kuningas Arthuri Fondi nõukogu koosseisus Vello Pähn, Eero Jürgenson ja Jaak Mikk ning juhataja Mart Mikk, et arutleda uue toetusobjekti teemadel. Kuna vahepeal pikka aega esil olnud vesilennukite angaari taastamine Tallinna Lennusadamas lükkus Päästeameti turvanõudmiste tõttu määramata ajaks edasi, tuli leida uus objekt. Lõpuks kaldus otsus Narva Aleksandri kiriku kasuks, kontserdi kuupäevaks jäi endiselt 31. mai 2002.

Asutati Kuningas Arthuri Fond

Mitmesugused kontsertide korraldamisega seotud bürokraatliku iseloomuga probleemid viisid olukorrani, kus tekkis vajadus ametliku organisatsiooni järele. Sellest tingituna sai 28. mail 2001. aastal loodud sihtasutus Kuningas Arthuri Fond, mis registreeriti 22. juunil 2001 registrikoodi numbriga 90006265. Fondi kolmeliikmelisse nõukogusse kuuluvad Vello Pähn, Eero Jürgenson ja Jaak Mikk, juhatajaks valiti Mart Mikk.

Hüppemägi sai viimase annetuse

Juba jaanuarikuisel kontserdil väljahüütud summa K90 suusahüppemäe ehitamiseks Otepääle sai viimaks tegelikkuses kokku, kui Otepää Vallavalitsus kandis lubatud 9000- kroonise annetuse vastloodud Kuningas Arthuri Fondi arveldusarvele. Seega ootab reaalse ehitustegevuse algust Otepääl lubatud 75 tuhat krooni.

Koostööprojekt Eesti Sisearhitektide Liiduga

Kuningas Arthuri Fond ja Eesti Sisearhitektide Liit algatasid koostööprojekti, mille kohaselt viies heategevuskontsert KUNINGAS ARTHURI GALA toetab vesilennukite angaari taastamist Tallinna Lennusadamas. Kontsert toimub 2002. aasta mais maailmas ainulaadse konstruktsiooniga angaaris juhul, kui Tallinna Linnavalitsuse reservfondist eraldatakse hoone esmase hävingu peatamiseks kaks miljonit krooni. Projekti tutvustati Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemiate kätteandmisel Tselluloosi tehase varemetes, sellele eelnesid mitmed nõupidamised Tallinna Linnavalitsuses, kus leiti projekti olevat igati linna huvidega kattuva. Käik kohapeale osutus igati muljetavaldavaks, ainukeseks mureks jäi ehitise pudenev betoonlagi.